Kurzy pro růst

DVPP – Česká ekonomika: aktuální vývoj, výzvy, slasti a strasti

Čemu se kurz věnuje?

  • penězům a nakládání s nimi (nikoliv při platbách, ale v bankách a centrálních bankách)
  • veřejným penězům a mylným představám, které do nich často vkládáme
  • klíčovým současným výzvám české ekonomiky
  • proměnám nejen pracovního trhu (businessu těžby osobních dat, zakázkové ekonomice...)

Co Vám kurz přinese?

  • podklad pro argumentaci o Euru a inflaci
  • lepší porozumění veřejným financím a bankám
  • přehled reakcí státu na ekonomické nemoci

 

Webinář je vhodný pro učitele ekonomicky zaměřených předmětů nebo těch, kteří se zabývají finanční gramotností a dále pro všechny, které zajímá pohled na svět skrze ekonomické brýle. Kurz nabízí podněty k tomu, aby si jeho absolventi mohli promyslet odpovědi nejen na následující otázky:

Proč a za jakých okolností Euro vzniklo? Co o něm říká teorie optimálních měnových oblastí? Jaký je výhled (ne)přijetí společné evropské měny v ČR, teoretické klady a zápory a okolnosti tohoto procesu?

Jak funguje bankovní systém a jaká je jeho funkce ve společnosti? O čem vypovídá úroková sazba a kdo určuje úrokovou sazbu? Je vhodné ji určovat? Čím je kvantitativní uvolňování centrálních bank a jak funguje? Které nástroje konvenční měnové politiky jsou v současnosti vyčerpané a jaký účel plní jejich nástavba – politika makroobezřetnostní?

Kdy je moc veřejných peněz příliš a jak mohou vlády podněcovat inflaci, anebo ji naopak tlumit?

Proč spolu lidé obchodují a s kým obchoduje Česko?

Co kapitalismus dává, bere a na co bere a nebere ohled? Čím platíme za využívání zdánlivě bezplatných internetových platforem? Proč státní monopol ve vlakové dopravě nabízel horší služby za vyšší cenu, než po vstupu konkurence? Od kdy je trh oligopolní, jak s monopoly bojovat a proč po roce 2020 vzrostla koncentrace na českém trhu (nejen) jídla – čím na to jako zákazníci doplácíme?

Odkud přišla inflace z konce roku 2021? Proč vláda navyšovala výdaje a jaké to mělo dopady? Proč se za sedm let zdvojnásobily ceny nemovitostí a podražily hypotéky? Odkud a proč se berou stovky miliard nových Korun českých v oběhu?

Absolventi kurzu budou schopni popsat a vysvětlit kroky tuzemské hospodářské politiky po roce 2015 – tedy v posledním hospodářském cyklu – v kontextu změn rozhraní, v němž domácnosti, firmy a vláda, za přispění zahraniční poptávky a nabídky, působí. Typické ZS/SŠ kurikulum nabízí velikou příležitost pro to, aby do sebe nechalo prosáknout ekonomii a prostřednictvím zvýšeného povědomí kantorů ohledně praktického využití ekonomického učení v hospodářskopolitické praxi si tedy kurz klade za cíl zlepšit přístup žáků k těmto poznatkům, připravit je tak na vlastní aktivní a zcela nevyhnutelné působení v ekonomice a podnítit v nich zájem o studium ekonomie nad rámec běžných školních osnov.

crossmenu