O nás

Kurzy pro růst je projekt založený v roce 2022. Cílem je vidět niky v kurikulu a dostat do škol potřebná témata. To děláme převážně – nikoliv však výhradně – pomocí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Našim původním záměrem bylo finanční vzdělávání. Chtěli jsme eliminovat špatná rozhodnutí nejen mladých lidí. Postupem času jsme náš záběr rozšířili o další sféry lidského jednání a chápání. Naši lektoři jsou odborníky z praxe a věnují se tématům jako metodologie výzkumu, biologie, kyberbezpečnost, behaviorální ekonomie, makroekonomie aj.

Náš tým

Ing. Richard Šmilňák, MBA.
Spoluzakladatel projektu Kurzy pro růst

Celoživotní student ekonomie a pozorovatel katalaxie, přednášející s nimi spojených univerzitních kurzů – především makroekonomie a hospodářské politiky. Cestovatel, obdivovatel rozličných forem lidského jednání a člověkem nedotčené přírody. Spoluzakladatel projektu Kurzyprorůst.

Vzdělání: 

  • Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta
  • Bradley university, Illinois, Master of Business Administration
Ing. Filip Najvárek
Spoluzakladatel projektu Kurzy pro růst
(+420) 724 141 030

Lektor s několikaletou zkušeností. Zabývá se výukou finanční gramotnosti na základních a středních školách. Zaměřuje se na cenotvorbu, lidské jednání a (i)racionální rozhodování. Zasazuje se o rozvoj témat ve školách vyžadovaných aktuálním světem. Spoluzakladatel projektu Kurzyprorůst.

Vzdělání:

  • Moravská vysoká škola v Olomouci, bakalářské a magisterské studium - zaměření ekonomika a management malých a středních podniků
Bc. Kristýna Křiklavová
administrativní asistentka

Studentka magisterského programu Univerzity Palackého v Olomouci. Zajišťuje administrativní stránku kurzů, správu webu a e-mailovou komunikaci.

Vzdělání: 

  • Univerzita Palackého Olomouc, pedagogický fakulta - obory výchova ke zdraví a společenské vědy

 

Mgr. Vendula Lužná, Ph.D.
Lektorka

Autorka odborných publikací na téma vnitřní časový systém savců a jejich vývoj. Školitelka a konzultantka studentských kvalifikačních prací. Vedle akademické dráhy se již dlouhé roky věnuje popularizaci vědy pro širokou veřejnost, je autorkou a lektorkou výukových programů pro děti a studenty v olomoucké Pevnosti poznání. Komunikuje vědu na workshopech pro Zeptej se vědce nebo Academia Film Olomouc, píše pro online časopis Czechsight.

Vzdělání:

  • Univerzita Karlova v Praze, magisterské a doktorské studium – Molekulární a buněčná biologie, genetika, virologie
  • Univerzita Palackého v Olomouci, bakalářské studium – Molekulární a buněčná biologie
Ing. Omar Ameir, Ph.D.
Lektor

Autor a spoluautor publikačních výstupů zaměřených na problematiku behaviorálního managementu, behaviorální ekonomie a managementu řízení rizik. Danou problematiku přednáší na mnoha evropských vysokých školách. Působí na akademické půdě v České republice a v Polsku.

Vzdělání:

  • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravě
crossmenu